Sophia, ontmoetingsplaats voor wijsheid en levenszin

 
De naam SOPHIA verwijst naar de godin van de wijsheid; SOPHIA wil een inspirerende en groeibevorderende ontmoetingsplaats zijn voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. De activiteiten worden gekenmerkt door de kleinschalige opzet, in huiskamerverband. SOPHIA is gesitueerd in een prachtig landelijke omgeving.

Het symbool van onze ontmoetingsplaats is de lege cirkel. Leeg omdat ieder de vrijheid heeft deze op haar eigen wijze in te vullen; wij willen respectvol met de verschillen in ziens- en levenswijze omgaan. Ook verbeeldt de lege cirkel het belang van loslaten en ruimte scheppen, want juist in de leegte kan de Werkelijkheid aan het Licht komen.

Initiatiefnemer Margreet Meijer en een ‘vrouwen inspiratiegroep’ maken met elkaar de keuze voor de komende activiteiten. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

Door de verhuizing naar de omgeving van Hengelo zal Sophia een nieuwe invulling krijgen.


Contact met Margreet Meijer


naar Inleiding native art Solomon Islands rustpunt Tempelpolder naar voetreizen naar Praktijk voor geestelijke begeleiding