naar gepubliceerde boeken

Boeken
 In BRAK LAND beschrijft Margreet Meijer op boeiende wijze de authentieke weg van spirituele groei die zij is gegaan. Het verhaal speelt zich af in Assisi waar zij tijdens een wandelpauze terugkijkt op haar voetreis vanuit Nederland richting Rome. De wandeltocht wordt beschreven als metafoor voor haar innerlijke reis en al reflecterend blijken beide tochten meer met elkaar samen te hangen dan op het eerste gezicht lijkt. Gedreven door een onbekend verlangen vragen beide wegen erom gegaan te worden. Sleutelwoorden daarbij zijn overgave en loslaten. Het doel van deze onbekende paden, zowel innerlijk als uiterlijk, ligt niet in de toekomst, maar vooral in het onderweg zijn zelf en in het gehoor geven aan de innerlijke roepstem. Het is een weg die gaandeweg gaat leven, een kronkelpad met ‘ups en downs’ dat af en toe stagneert of op niets lijkt uit te lopen. Maar uiteindelijk ontstaat er in het onbekende land een doorbraak. Deze is echter vol geheimenis. Er rest slechts een stamelen om dit te beschrijven.

Brak land geeft woorden aan een persoonlijke mystieke zoektocht en plaatst deze in een ruimer religieus, spiritueel kader. Naast de spiritualiteit van Franciscus van Assisi klinkt ook de Heilige Teresa van Avila door het verhaal heen.
Met een voorwoord van Prof. Dr. H.H. Blommestijn.
Uitgever Valkhofpers

Melodie
Het verlangen om God te zoeken is zo groot dat Martine, de hoofdpersoon in deze vertelling, niet anders kan dan op reis gaan. Ze wil een samenleving zoeken waar het nog stil is, waar eenvoud en rust heersen. Via Australië, waar ze vrienden ontmoet, komt ze op de Solomoneilanden. Ze woont een tijd in de bush en maakt deel uit van een kleine gemeenschap. Daar, aan de andere kant van de wereld, hoopt ze dichter bij zichzelf en bij de Bron van het Leven te komen. Als een rode draad door het verhaal heen speelt de beweging van verlangen – zoeken – omkering, zoals die verwoord wordt door Johannes van het Kruis in het Cantico Espiritual, zijn geestelijk hooglied. Het is een zich steeds herhalende melodie in een mensenleven, een lied dat zijn voltooiing pas vindt bij thuiskomst. Een roman voor mensen die het mystieke verlangen verstaan.

Prof. Dr. H.H. Blommestijn: ‘Het is een prachtige vertelling met duidelijke persoonlijke en ervaringsmatige kennis van zaken. Naast de uiterlijke reis wordt een innerlijke reis beschreven met spirituele diepgang die geen ogenblik verslapt.’
Uitgever Elikser

U kunt het interview met Margreet beluisteren in het programma Hoogtij, RTV Oost, uitgezonden 10 november 2013, n.a.v. het verschijnen van haar boek 'Melodie; een vertelling over het verlangen': radiouitzending Hoogtij


Cantico Espiritual (het Geestelijk Hooglied van Johannes van het Kruis); tekst

naar Inleiding native art Solomon Islands naar interessante websites naar voetreizen naar Praktijk voor geestelijke begeleiding